Program WF z AWF

Od marca 2024 roku w naszej szkole realizowany jest program WF z AWF – Aktywny Dzisiaj dla Zdrowia w Przyszłości.

Inicjatywa jest realizowana we współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Projekt jest poświęcony szeroko rozumianej profilaktyce prozdrowotnej.

Głównym celem inicjatywy jest:

  • poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej oraz fundamentalnych umiejętności ruchowych uczniów, 
  • wdrożenie regularnej, wewnętrznej potrzeby uczestniczenia w zajęciach ruchowych,
  • budowania świadomości dotyczącej korzyści płynących z regularnych zajęć sportowych. 

Bardzo ważnym i innowacyjnym elementem działań, poza kontynuacją dotychczasowych działań, będzie wprowadzenie i upowszechnienie koncepcji alfabetu ruchowego. Alfabet ruchowy to proces nabywania umiejętności fizycznego (ruchowego) „czytania i pisania”, czyli umiejętności bycia aktywnym. 

Dodatkowe zajęcia sportowe dla grupy uczniów z kl. IV-VI odbywają się w środy od godz. 14:20 w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Źródło: www.gov.pl