Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor szkoły:
mgr Ewa Kita – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Nauczyciele:

 • mgr Anna Lech-Wachowska – muzyka
 • mgr Ewelina Kopyto – edukacje wczesnoszkolna
 • mgr Anna Maniura – język niemiecki, historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej, nauczyciel bibliotekarz
 • mgr Anna Mierzwińska – język angielski
 • mgr Brygida Walczak – język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Damian Gorol – edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Daria Janota – wychowanie fizyczne, informatyka
 • mgr Dominika Borowska – język polski
 • mgr Patrycja Pyka – tyflopedagog
 • mgr Dorota Nowak – język polski
 • mgr Ewa Duda-Zaręba – doradztwo zawodowe
 • mgr Iwona Pietrucha – matematyka, fizyka
 • mgr Sylwia Szulc – technika
 • mgr Łucja Szmidla – religia, wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Małgorzata Miękina – pedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenie
 • mgr Maria Tyka – wychowanie przedszkolne
 • mgr Natalia Madej – wychowanie przedszkolne
 • mgr Ewelina Ślęzok – wychowanie przedszkolne
 • mgr Sonia Kałdonek – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Wioletta Barwicka – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Wioletta Kołdon – biologia, chemia, geografia, przyroda, świetlica
 • mgr Nina Pluta – plastyka