Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy

Dyrektor szkoły:
mgr Ewa Kita- dyrektor, nauczyciel współorganizujący kształcenie

Nauczyciele:

mgr Agnieszka Osadnik – plastyka, muzyka, wychowanie przedszkolne
mgr Anna Maniura – edukacja wczesnoszkolna, język niemiecki, historii i kultura mniejszości narodowej niemieckiej
mgr Berdnadeta Meisner – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Brygida Walczak – język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Damian Gorol – geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Daria Janota – wychowanie fizyczne, informatyka
mgr Dorota Nowak – język polski, biblioteka
mgr Ewa Duda-Zaręba – doradztwo zawodowe
mgr Irena Ślęzok – logopedia
mgr Iwona Pietrucha – matematyka, fizyka, technika
mgr Liliana Grzesiak – język angielski
mgr Łucja Szmidla – religia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Małgorzata Miękina – pedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne, edukacja regionalna
mgr Marta Opiełka – język niemiecki
mgr Natalia Madej – edukacja przedszkolna
mgr Patrycja Pyka – edukacja wczesnoszkolna
mgr Sonia Kałdonek – edukacja przedszkolna
mgr Wioletta Barwicka – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
mgr Wioletta Kołdon – biologia, chemia, przyroda, świetlica