Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor szkoły:
mgr Ewa Kita – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Nauczyciele:

mgr Agnieszka Osadnik – muzyka, plastyka mgr Anna Kościewicz -Bednarczyk – edukacje wczesnoszkolna, logopedia
mgr Anna Maniura – język niemiecki, historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej
mgr Anna Mierzwińska – język angielski
mgr Brygida Walczak – język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Damian Gorol – edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Daria Janota – wychowanie fizyczne, informatyka
mgr Dominika Borowska – język polski
mgr Dominika Klajnowska – tyflopedagog
mgr Dorota Nowak – język polski
mgr Elwira Szewczyk – psycholog
mgr Ewa Duda-Zaręba – doradztwo zawodowe
mgr Iwona Pietrucha – matematyka, fizyka, technika
mgr Katarzyna Jagusiak – wychowanie przedszkolne
mgr Łucja Szmidla – religia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Małgorzata Miękina – pedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenie, edukacja regionalna
mgr Maria Tyka – wychowanie przedszkolne
mgr Natalia Madej – wychowanie przedszkolne
mgr Sonia Kałdonek – edukacja wczesnoszkolna
mgr Wioletta Barwicka – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
mgr Wioletta Kołdon – biologia, chemia, geografia, przyroda, świetlica