Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy

Dyrektor szkoły:
mgr Ewa Kita- dyrektor, nauczyciel współorganizujący kształcenie

Nauczyciele:

mgr Agnieszka Wiśniewska-Rak – muzyka
mgr Anna Maniura – język niemiecki, historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej mgr Anna Mierzwińska – język angielski mgr Anna Osadnik – plastyka
mgr Berdnadeta Meisner – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Brygida Walczak – język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Damian Gorol – edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Daria Janota – wychowanie fizyczne, informatyka
mgr Dorota Nowak – język polski, biblioteka
mgr Ewa Duda-Zaręba – doradztwo zawodowe
mgr Irena Ślęzok – logopedia
mgr Iwona Pietrucha – matematyka, fizyka, technika
mgr Łucja Szmidla – religia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Małgorzata Miękina – pedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne, edukacja regionalna mgr Maria Tyka – edukacja przedszkolna
mgr Marta Opiełka – język niemiecki
mgr Natalia Madej – edukacja przedszkolna
mgr Patrycja Pyka – edukacja wczesnoszkolna
mgr Sonia Kałdonek – edukacja wczesnoszkolna
mgr Wioletta Barwicka – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
mgr Wioletta Kołdon – biologia, chemia, geografia, przyroda, świetlica