Dla ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2024

  • Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – 14 maja 2024 roku, godzina 9:00 (czas trwania: 120 minut)
  • Egzamin ósmoklasisty z matematyki – 15 maja 2024 roku, godzina 9:00 (czas trwania: 100 minut)
  • egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego lub innego języka obcego nowożytnego – 16 maja 2024 roku, godzina 9:00 (czas trwania: 90 minut).

Przystępujący do egzaminu mogą zdecydować się na język angielski, język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub język włoski. Uczeń może jednak wybrać wyłącznie ten język, którego uczy się w szkole w ramach zajęć obowiązkowych.

W razie potrzeby przewidziany jest również termin dodatkowy. Dla szkół, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym, to 10-12 czerwca 2024 roku:

  • termin dodatkowy egzaminu z języka polskiego – 10 czerwca 2024 roku, godzina 9:00;
  • termin dodatkowy egzaminu z matematyki – 11 czerwca 2024 roku, godzina 9:00;
  • termin dodatkowy egzaminu z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego – 12 czerwca 2024 roku, godzina 9:00.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty w przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w maju i czerwcu- 3 lipca 2024 r.

Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji – do 3 lipca 2024 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji – 3 lipca 2024 r.

Źródło: cke.gov.pl