Dla ósmoklasisty

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2023

 • Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – 23 maja 2023 roku, godzina 9:00 (czas trwania: 120 minut)
 • Egzamin ósmoklasisty z matematyki – 24 maja 2023 roku, godzina 9:00 (czas trwania: 100 minut)
 • egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego lub innego języka obcego nowożytnego – 25 maja 2023 roku, godzina 9:00 (czas trwania: 90 minut).

  Przystępujący do egzaminu mogą zdecydować się na język angielski, język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub język włoski. Uczeń może jednak wybrać wyłącznie ten język, którego uczy się w szkole w ramach zajęć obowiązkowych.

  W razie potrzeby przewidziany jest również termin dodatkowy. Dla szkół, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym, to 12-14 czerwca 2023 roku:

  • termin dodatkowy egzaminu z języka polskiego – 12 czerwca 2023 roku, godzina 9:00;
  • termin dodatkowy egzaminu z matematyki – 13 czerwca 2023 roku, godzina 9:00;
  • termin dodatkowy egzaminu z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego – 14 czerwca 2023 roku, godzina 9:00.

  Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2023 r.

  Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji – do 6 lipca 2023 r.

  Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji – 6 lipca 2023 r.