Przygotuj się do konkursu SKO “Obliczenia bankowe”

Procenty – powtórzenie wiadomości KLASA VI 

Zadanie 1 Zadanie 1 Zamień liczbę na procent. Aby liczbę zamienić na

procent, należy tę liczbę pomnożyć przez.

Zobacz więcej 

prezentacji od Eligiusz Snoch

 

PROCENTY I PROMILE. PROCENT Jeden procent (1%) to setna 

część całości (znak % po łacinie czyta się pro centum i oznacza na

sto). 1% = 1/100 = 0,01 100%

Zobacz więcej 

prezentacji od Antoni Pawłowski