Historia Lubszy

Historia Lubszy – teksty wybrane,  Autor: Bernard Szczech
Teksty wybrane przez pana Bernarda Szczecha z jego dwóch książek (Lubsza. szkice z dziejów gminy i parafii oraz Szkice z dziejów Lubszy i okolicy), z przeznaczeniem do publikacji na naszej stronie. Składamy za to serdeczne podziękowanie!