Archiwalne fotografie z Lubszy

Archiwalne

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które udostępniły stare fotografie na potrzeby uroczystości jubileuszowych 70-lecia Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy. Dziękujemy również uczniom naszej szkoły, którzy te fotografie do szkoły przynieśli i pomogli w przygotowaniu opisów zdjęć. Fotografie te wykorzystano do przygotowania wystawy, do stworzenia multimedialnego albumu zdjęć archiwalnych oraz publikacji na naszej stronie internetowej dzięki czemu możemy powrócić do minionych chwil, które wciąż żyją w naszych sercach.

Podziękowania składamy:

Irenie Bazan, Marii Bąk, Dorocie Bursy, Aleksandrze Cisowskiej, Elżbiecie Jędrysik, Piotrowi Kalinowskiemu, Jerzemu Kita, Markowi Kita, Anieli Klyta, Katarzynie Klyta, Klarze Kozioł, Dorocie Miś, Teresie Nawrat, Henrykowi Osadnik, Erykowi Pająk, Gertrudzie Pająk, Erykowi i Marii Pająk, Leokadii Pogoda, Bronisławie Przystalskiej, Krzysztofowi Sobala, Bernardowi Szczech, Grażynie Szczepanik, Krystynie Szołtysek, Helenie i Andrzejowi Ślęzok, Irenie Ślęzok, Irenie Wojaczek, Annie Wojtasik, Teresie Wróbel, Janowi Żabickiemu.