Znamię! Znam je?

W ramach upowszechniania wiedzy o nowotworze złośliwym skóry, nasza szkoła w tym roku po raz kolejny wzięła udział w programie profilaktyczno-edukacyjnym „Znamię! Znam je? – czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry”.

Co roku bierzemy udział w tej akcji, aby zwiększyć świadomość naszych uczniów oraz ich rodziców na temat czerniaka, który jest jednym z najbardziej agresywnych nowotworów i zachęcić wszystkich do regularnego badania skóry oraz przestrzegania podstawowych zasad ochrony przed czerniakiem. W kwietniu zajęcia profilaktyczne w klasach VII i VIII przeprowadziła pielęgniarka szkolna pani Małgorzata Musik.

Więcej szczegółów na temat tej akcji dostępnych jest  na stronie: https://www.akademiaczerniaka.org/, https://www.gwiazdanadziei.pl/znamie-znam-je oraz na: https://www.facebook.com/znamieznamje