Projekt “Szkoła Patriotów”

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu “Szkoła Patriotów” którego celem jest m.in. -przywracania i  podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach, upowszechnianie  wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem, systematyczna opieka nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Województwa Śląskiego oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego.

Pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy
o ważnych wydarzeniach  z historii kraju i regionu, współpraca z lokalną społecznością, rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej współpracy w grupie.

Realizacja działań w ramach projektu umożliwi szkole staranie o uzyskanie certyfikatu „Szkoła Patriotów”.