Rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Recytatorskiego

Szkolny Konkurs Recytatorski pt. „Spotkanie z poezją i prozą” odbył się  4.03.2022r.  Celem niniejszego konkursu było propagowanie literatury dziecięcej a także rozbudzanie zainteresowania kulturą żywego słowa. Do konkursu zgłosiło się 14 uczestników z kl. I – VI i przebiegał on w dwóch kategoriach: kl. I – III oraz kl. IV – VI.

Zadaniem uczestników była recytacja wybranego wiersza lub fragmentu prozy.

Recytacja oceniana była przez komisję nauczycieli według kryteriów:

– pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
– interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
– kultura słowa,
– ogólny wyraz artystyczny.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

kl. I – III

I miejsce: Martyna Wylon

II miejsce:Oliwia Sirek

III miejsce:Laura Harabas

kl. IV – VI

I miejsce: Miłosz Galios

II miejsce: Filip Harabas

III miejsce (ex aequo):  Igor Żuk, Jan Wandor