Spotkanie z Ratownikiem Medycznym

8 marca w naszym przedszkolu obchodziliśmy nie tylko Dzień Kobiet, tego dnia gościliśmy również ratownika medycznego, Pana Adama. Głównym celem  spotkania było przekazanie dzieciom informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, a także w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

 Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak należy zachować się zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Uczyły się jak sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, co zrobić w przypadku oparzeń, skaleczeń, zasłabnięć i złamań. Największą  jednak atrakcją były ćwiczenia praktyczne na fantomie. Początkowo dzieci przyglądały się czynnościom wykonywanym przez ratownika, a następnie według wskazówek naśladowały masaż serca. Ponadto przedszkolaki utrwaliły sobie znane im  już numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasady bezpiecznej zabawy.

 Bardzo dziękujemy Panu Adamowi za niezwykłe warsztaty, które uwrażliwiły naszych podopiecznych na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz wyposażyły w wiedzę i umiejętności, które niewątpliwie należy systematycznie poszerzać i utrwalać , ale w przyszłości być może mogą uratować czyjeś życie.