Pomagamy dzieciom zrozumieć nową rzeczywistość

Niepokój związany z wojną w Ukrainie, który odczuwamy w ostatnich dniach udziela się również dzieciom. Naszą ogromną rolą, obok wsparcia dla uchodźców i zadbania o siebie i bliskie nam osoby dorosłe jest wsparcie dla naszych dzieci i uczniów.

Musimy tłumaczyć im sytuację, oddzielać prawdę od fałszu, rozmawiać, obserwować i koić niepokój. Mamy nadzieję, że w tych działaniach pomocny będzie dla Was krótki film dla dzieci, który przygotowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Jego wspólne obejrzenie z dziećmi może być dla rodziców punktem wyjścia do rodzinnej rozmowy o sytuacji za nasza wschodnią granicą.

Film => Porozmawiajmy o Ukrainie

Źródło: www.fdds.pl