Oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.30. W naszym przedszkolu mamy dwie grupy „Krasnoludki” do której uczęszczają dzieci w wieku 2,5- 4 lata oraz „Pszczółki” 5-6 latki.

Główną intencją i misją placówki jest wspieranie dzieci w rozwoju, towarzyszenie im w najważniejszym okresie życia – dzieciństwie, jak również wspieranie rodziców w wychowaniu, edukowaniu i opiece nad ich pociechami.

Dbamy o dobro i zdrowie wychowanków, stwarzamy dziecku szanse rozwoju na miarę jego zdolności w przyjaznej placówce. Przedszkole zapewnia opiekę i wyrównuje szanse edukacyjne, rozwija zdolności i zainteresowania wszystkich dzieci w różnych dziedzinach. Przedszkole promuje ekologiczny i zdrowy styl życia.

W placówce pracuje wykwalifikowana kadra,Oprócz nauczycieli edukacji przedszkolnej są pedagog szkolny, nauczyciel terapeuta, oligofrenopedagog, dwóch logopedów i psycholog.

Dysponujemy odpowiednio dostosowanymi salami edukacyjnymi, w których znajdują się nowoczesne tablice multimedialne, sala logopedyczno- terapeutyczna, kuchnia, łazienka która jest dostosowana do potrzeb najmłodszych. Każda grupa posiada własną szatnię.

Zajęcia z podstawy programowej odbywają się codziennie w godzinach 8.00- 13.00, podczas których staramy się optymalnie organizować czas dla dzieci poprzez:

zajęcia plastyczne, matematyczne, muzyczno- rytmiczne, ruchowe, logopedyczne, zajęcia z kodowania, codzienne czytanie bajek, język angielski, religię. Wprowadzamy innowacje w postaci terapii ręki i zajęć kulinarnych: „Kuchcikowo”.

Od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych w naszym przedszkolu realizowane są dodatkowe zajęcia rozwijające kreatywność.

Poniedziałek- muzyczno- ruchowe.

Wtorek- eksperymentalno- techniczne.

Środa- plastyczne.

Czwartek- bajkowo- teatralne.

W ramach codziennych aktywności realizowane są gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Przedszkole otacza ogrodzenie umożliwiające bezpieczny pobyt dzieci na boisku i placu zabaw, wyposażonym w urządzenia ogrodowe rozwijające sprawność i zwinność naszych wychowanków. Położenie placówki stwarza także doskonałe warunki do częstych spacerów i prowadzenia obserwacji przyrody zmieniającej się pod wpływem następujących po sobie pór roku.

Na zajęcia zapraszamy osoby reprezentujące róźne zawody.

W placówce nie brakuje dodatkowych wydarzeń i świąt nietypowych. Chętnie uczestniczymy w konkursach plastycznych, bierzemy udział w przeglądach i uroczystościach organizowanych na terenie gminy, bierzemy udział w warsztatach bibliotecznych, organizujemy wycieczki autokarowe.

Przedszkole oferuje pełnowartościowe obiady i podwieczorki przygotowywane przez firmę cateringową. Do wszystkich posiłków dzieci dostają świeżo parzoną herbatę.

W naszej placówce nie ma czasu na nudę.