Dzień Edukacji Narodowej 2021

Jednym z wyjątkowych dni w życiu szkolnej społeczności jest Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pracowników oświaty: nauczycieli czynnych i emerytowanych oraz  pracowników obsługi i administracji. W tym dniu uczniowie mają możliwość słowami wierszy i piosenek podziękować swoim nauczycielom za trud nauki i wychowania. Jest to czas miłych spotkań, wzruszeń i podziękowań.

Ciekawym doświadczeniem dla uczniów naszej szkoły były spotkania z nauczycielami emerytowanymi w klasach pod hasłem: „Dzień z nauczycielem”. Był to czas na zadawanie pytań, poznawanie się, budowanie relacji i dzielenie się doświadczeniem.

W tym roku w naszej szkole uroczysta akademia odbyła się 13 października. W uroczystości udział wzięli również: Burmistrz Woźnik – pan Michał Aloszko, zastępca Burmistrza – pani Beata Bacior, pani Zofia Cichowska – dyrektor Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół oraz ksiądz proboszcz – Rudolf Badura, a także nauczyciele i pracownicy emerytowani.

Wśród zaproszonych gości byli także rodzice uczniów klasy pierwszej, bowiem w tym dniu odbyło się również uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów i przyjęcie ich w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy.

Na początku dzieci wraz z rodzicami udały się do przyszkolnego ogrodu botanicznego, aby posadzić swoje klasowe drzewko. Następnie, po słodkim poczęstunku, uczniowie przeszli do sali, by przed całą społecznością szkolną z wielkim zaangażowaniem zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności. Recytowali wiersze, śpiewali piosenki, rozwiązywali różne działania, a także tworzyli wyrazy z sylab. Nie mogło również zabraknąć tańca w ich wykonaniu.

Po występie nastąpiła ceremonia ślubowania i pasowania, którego dokonała Pani Dyrektor Ewa Kita. Pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, postanowili swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i złożyli odciski swoich palców w Kronice Szkoły.

W drugiej części uroczystości uczniowie klas IV-VIII podziękowali wszystkim pracownikom oświaty, składając życzenia i wręczając symboliczne laurki i kwiaty. Pieśnią, tańcem i melodią  uczniowie uświetnili ten wspaniały dzień.

Z pewnością na długo pozostanie w miłych wspomnieniach wszystkich uczniów i pedagogów.

(Tekst zredagowały: Sonia Kałdonek i Dorota Nowak)

13 października jedna z naszych uczennic nie mogła uczestniczyć w Uroczystym Pasowaniu na Ucznia. W związku z tym Laura złożyła ślubowanie oraz została pasowana przez panią Dyrektor w późniejszym czasie i tym samym mogła dołączyć do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy.