Konkurs kaligraficzny “Mistrz Pióra”

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie kaligraficznym.
1 .Cele konkursu:
– promowanie  i  doskonalenie umiejętności starannego pisania,
– rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
– rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
– promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
– upamiętnienie 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida.

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów z klas II – VII.
3. Prace będę oceniane w dwóch kategoriach: kl. II – IV oraz kl. V – VII.
4. Zadaniem uczestników jest staranne przepisanie tekstu
wiersza Cypriana Norwida „ Moja piosnka”.
5. Kryteria oceny prac:
– rozplanowanie tekstu, kaligraficzny kształt liter,
– płynność pisma i estetyka połączeń literowych,
 – poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
 – ogólne wrażenie estetyczne.
6. Prace należy dostarczać do 30.10.2021 r. do organizatorów.
7. Organizatorami konkursu są: Dorota Nowak i Anna Maniura.

KONKURS  KALIGRAFICZNY  – SPRAWOZDANIE

W listopadzie 2021 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w Szkolnym Konkursie Kaligraficznym „Mistrz Pióra”. Wzięło w nim udział 24 uczniów z klas II – VI. Konkurs miał na celu promowanie i doskonalenie pięknego pisania oraz upamiętnienie 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. Zadaniem uczestników było staranne i bezbłędne przepisanie wiersza pt. „Moja piosnka”. Prace uczniów oceniane były w dwóch kategoriach: kl. II – IV oraz kl. V – VI.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria I (kl. II – IV)
„Mistrz Pióra” – Aleksandra Fronczek
Wyróżnienia: Radosław Popławski, Martyna Wylon, Amelia Meisner, Maja Pytel

Kategoria II (kl. V – VI)
„Mistrz Pióra” – Przemysław Sosnowski
Wyróżnienie – Łukasz Stankiewicz

Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w konkursie otrzymali pamiątkowe długopisy z grawerem.