Program SKS

Od stycznia 2017 roku w naszej szkole był realizowany program Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. Szkolny Klub Sportowy (SKS).

Program skierowany był do uczniów szkół podstawowych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną i miał na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

W naszej szkole program SKS był realizowany dla 17 osobowej grupy uczniów z klasy IV, V i VI, 2 razy w tygodniu w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych. Uczniowie wybrali dwie dyscypliny: piłkę nożną i koszykówkę. Do końca czerwca zostało zrealizowanych 44 zajęć. Od września program będzie kontynuowany  do końca roku 2017.