“Dębowe gody” naszej szkoły

16. czerwca 2017 r. w naszej szkole miała miejsce niezwykła uroczystość. Świętowaliśmy Jubileusz Osiemdziesięciolecia Szkoły, 310 rocznicę powstania Katolickiej Szkoły Ludowej oraz  220. rocznicę urodzin Józefa Lompy.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Starszego Apostoła, podczas której poświęcony został sztandar szkoły. Mszy św. przewodniczył proboszcz ks. Lucjan Kolorz, a celebrowali ją ks. Jerzy Pająk oraz ks. Grzegorz Skop wywodzący się z Lubszy.  Po mszy św. przedstawicielki uczniów, członkinie Samorządu Uczniowskiego ( Roksana Michalik, Alicja Smak, Olivia Filipczyk) złożyły kwiaty pod pomnikiem Józefa Lompy. Następnie w pochodzie, na którego czele szedł poczet sztandarowy, w którego skład wchodzili przedstawiciele rodziców:  p.  Monika Sosnowska, p. Jolanta  Meisner, p. Witold Kandzia, przemaszerowano na teren szkoły, gdzie miała miejsce część oficjalna uroczystości. Część oficjalna rozpoczęła się od prezentacji sztandaru i przekazania go dyrektorowi szkoły. Następnie sztandar został przekazany społeczności uczniowskiej. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie i przyrzekli sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować szkołę. Kolejnym punktem programu było przemówienie p. Dyrektor Ewy Kity oraz zaproszonych gości: Burmistrza Woźnik – Pana Alojzego Cichowskiego, historyka Bernarda Szczecha, Przewodniczącej Rady Rodziców – Agaty Kamińskiej oraz Pani Lidii Kwiecińskiej – przedstawicielki absolwentów seniorów. Przemawiający nawiązywali do historii szkoły oraz składali gratulacje i wypowiadali słowa uznania dla wszystkich zaangażowanych w proces kształcenia młodzieży. Ze sceny płynęły życzenia dla Pani Dyrektor i całej społeczności szkoły – samych sukcesów w kolejnych latach działalności. Później dzieci przedstawiły program artystyczny, w którym jeden z uczniów ( Wojciech Kita) wcielił się w postać patrona – Józefa Lompę i jako dobry duch szkoły opowiadał jak wyglądały dzieje szkolnictwa w Lubszy. Później każda klasa składała szkole i patronowi życzenia oraz  prezentowała przygotowaną dla szkoły niespodziankę w postaci tańca, wierszyka czy  piosenki.
Program artystyczny zakończył się pokazem grupy karate. Dalsza cześć obchodów przerodziła się w biesiadowanie przy kawie, herbacie i słodkich wypiekach. Zwolennicy kuchni regionalnej mogli posmakować śląskiego żurku oraz kiełbasy z grilla. Osiemdziesięciolecie szkoły było okazją do spotkania absolwentów, rozmów i wspomnień, a także do  zwiedzania budynku szkoły i przyszkolnego Regionalnego Muzeum im. Józefa Lompy.  Goście mieli możliwość obejrzeć przygotowane na tę okazję wystawy kronik szkoły, kronik działalności SKO, Księgę Losów Absolwentów, Księgę Podziękowań oraz wystawę, na której wyeksponowano fotografie klasowe poszczególnych roczników i spis absolwentów. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe medale z wizerunkiem Józefa Lompy i budynkami starej i nowej szkoły. Przygotowano również stoisko z pamiątkami, na którym można było wpisać się do Księgi Pamiątkowej oraz zakupić pocztówki z Lubszy i  upamiętniające jubileusz magnesy. Nie lada atrakcją był tort w kształcie szkoły, upieczony przez piekarzy z lokalnej cukierni – M. Ł „ Maj”  Majchrzyk, którym zostali poczęstowani wszyscy chętni goście. Ostatnim punktem programu był kabaretowy występ śląskiego aktora i  piosenkarza Krzysztofa Respondka, który pomimo niesprzyjającej aury, swoimi dowcipami i piosenkami oraz  humorystycznymi opowieściami rozbawił i zatrzymał biesiadników, zapewniając znakomitą zabawę i niezapomniane wrażenia.