„Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy”

W naszej szkole ruszyła kampania edukacyjna dotycząca profilaktyki chorób odkleszczowych pod hasłem „Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy” wspierana przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.

Celem kampanii jest propagowanie podstawowych zasad ochrony przed kleszczami, edukacja w zakresie prawidłowego usuwania kleszcza, zwiększenie społecznej świadomości w zakresie profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze oraz zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych jako skutecznej metody profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu. W szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne w klasach 1-3 przeprowadzone przez wychowawców. Nauczyciele wykorzystali ciekawe materiały przysłane przez koordynatora akcji. Przez zabawę dzieci uczyły się jak chronić się przed wkłuciem kleszcza w ciało oraz poznały choroby, które przenoszą kleszcze. Dodatkowo higienistka szkolna przeprowadziła pogadanki profilaktyczne dotyczące usuwania kleszczy oraz chorób odkleszczowych w klasach 4-8 oraz oddziale przedszkolnym wykorzystując filmik z kampanii oraz przyniesiony przez siebie przyrząd do usuwania kleszczy.

O kampanii => https://www.gov.pl/web/wsse-katowice/kampania-edukacyjna-nie-badz-atrakcyjny-dla-kleszczy