Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I w roku szkolnym 2024/2025 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Lompy informuje, iż wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do oddziału przedszkolnego oraz klasy 1 szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Lompy informuje, że przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych na rok szkolny 2024/2025 nastąpi od dnia 27 lutego 2024 r. do 18 marca 2024 r.

Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola powinni złożyć w dniach od 19 do 23 lutego 2024 r. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w nowym roku szkolnym. 

Natomiast składanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniane przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych na rok szkolny 2024/2025 nastąpi od dnia 4 marca r. do 8 marca 2024 r.  

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego => POBIERZ

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego => POBIERZ

SZKOŁA PODSTAWOWA PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I => POBIERZ

Wniosek karta ucznia => POBIERZ

Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury => POBIERZ

Karta zapisu na świetlicę => POBIERZ

ZARZĄDZENIE NR OR.120.22.2024 BURMISTRZA WOŹNIK Z DNIA 26 STYCZNIA 2024 R.     W SPRAWIE OKREŚLENIA TERMINÓW PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WOŹNIKI