POWIATOWY KONKURS „JÓZEF LOMPA – ZNANY I NIEZNANY”

Zachęcamy do udziału w Powiatowym konkursie „Józef Lompa – znany i nieznany” pod honorowym patronatem Starosty Lublinieckiego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Przedmiotem konkursu jest zilustrowanie dowolnego fragmentu jednej z trzech baśni
Józefa Lompy, tj. „Brat ubogi i brat chciwy”, „Nurek”, „O dwóch dzieciątkach na wodę
puszczonych”. Praca powinna zostać wykonana w formacie A3. Na ilustracji powinien
znaleźć się również tytuł wybranej baśni. Technika wykonania pracy jest dowolna (np.
rysunek, akryl, akwarela, wydzieranka, wyklejanka, linoryt)

Prace należy dostarczyć razem z podpisanymi załącznikami 1 i 2 osobiście lub przesłać pocztą do 22.03.2024 r.
na adres: Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Lubszy, ul. Szkolna 1, 42-287 Lubsza.

Regulamin konkursu wraz załącznikami => POBIERZ TUTAJ