Deutsch AG

W związku ze zmniejszoną ilością godzin języka niemieckiego uczniowie wyrazili chęć udziału w projekcie edukacyjnym „Deutsch AG”. Projekt „Deutsch AG” skierowany jest w szczególności do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, którzy uczą się języka niemieckiego jako języka mniejszości.

Projekt oferuje dwie dodatkowe lekcje tygodniowo, organizowane na terenie szkoły po zakończeniu regularnych zajęć i poza programem nauczania. Dzięki temu uczniowie mają możliwość dalszego rozwoju w zakresie języka oraz zyskania nowych wiadomości z zakresu wiedzy o regionie, kulturze i historii obszaru niemieckojęzycznego. Stratujemy zaraz po feriach!