Opieka przedszkolna w czasie ferii zimowych

W okresie ferii zimowych dyżurować będą dwie placówki. Zgłoszenie i pobranie „ Deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkola w okresie ferii zimowych” odbędzie się w terminie od 02 stycznia do 12 stycznia 2024r.

Przedszkole w Woźnikach dyżur pełnić będzie w dniach

od 29.01.2024r. do 02.02.2024r.

Przedszkole w Psarach dyżur pełnić będzie w dniach

od 05.02.2024r. do 09.02.2024r.

Stawka żywieniowa ustalona będzie odrębnie dla każdego dyżurującego przedszkola
zgodnie z opracowaną kalkulacją dostosowaną do ilości sporządzonych posiłków w
poszczególnej placówce.
Opłaty pobierane za wyżywienie nie podlegają zwrotowi w okresie pełnienia dyżuru
feryjnego w placówce w przypadku nieobecności dziecka.
Rodzice zainteresowani opieką swoich dzieci w czasie ferii zimowych proszeni są o
zgłoszenie tego faktu w sekretariacie danej placówki.

Deklaracje i wnioski na dyżur wakacyjny dostępne będą na stronach internetowych przedszkoli od 2 stycznia 2024 r.:

Będzie można również pobrać deklarację i wnioski w sekretariacie naszego przedszkola.

Prosimy o zwrot deklaracji i wniosków w sekretariacie danego przedszkola.