Program profilaktyczny “Gwiazda Mocy-Pierwsza Wyprawa”

W dniach 18 i 19 grudnia 2023 klasa siódma wzięła udział w warsztatach w ramach programu profilaktyki zintegrowanej pod nazwą “Gwiazda Mocy-Pierwsza Wyprawa”.

Celem programu jest wzbudzenie w uczestnikach wiary we własne możliwości i zachęcenie ich do podjęcia drogi ku realizacji najpiękniejszych i najgłębszych marzeń. W trakcie programu młodzież jest zachęcana do wierności mądrym zasadom życiowym i zdobywa umiejętności potrzebne do wyboru dobrego kierunku w życiu – w tym także umiejętność pomagania innym i proszenia o pomoc, gdy jest się w potrzebie. Uczniowie poznali 4 polecenia – porady życiowe: 1) steruj na marzenia, 2) trenuj, zdobądź moce, 3) bądź niezłomny, 4) buduj łańcuch dobra, których symbolami są ster, wiosło, kotwica oraz koło ratunkowe. Uczniowie mogli wypracować podczas zajęć swój własny system ochronny, potrzebny w dorosłym życiu. Śpiewali “Szantę czterech mocy”: cztery są moce i cztery drużyny, lecz jedna załoga i jeden jest cel. Uśpione marzenia w swych sercach budzimy, więc patrz w stronę marzeń i tak trzymaj ster”.