Dni Praw Dziecka oraz Życzliwości i Pozdrowień

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka przypada na 20 listopada, a Dzień Życzliwości i Pozdrowień na 21. Połączyliśmy oba te wydarzenia i rozłożyliśmy działania na cały tydzień. W tym roku celebracji tych świąt towarzyszy szczególny przekaz, zwracający uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji.

W obchody tych świąt włączyła się cała społeczność szkolna i przedszkolna. 20 listopada uczniowie ubrali się na niebiesko, ponieważ ten kolor symbolizuje solidarność ze wszystkimi dziećmi na świecie. Tego dnia przygotowywały plakaty i gazetki klasowe związane z tematyką praw i obowiązków dziecka. Przez cały tydzień nauczyciele przeprowadzali zajęcia przybliżające uczniom Konwencję o prawach dziecka. Natomiast 21 listopada dzieci i pracownicy szkoły ubrali się na żółto lub dodali do swojego ubioru żółty akcent – jest to kolor optymizmu i radości. Każda klasa przygotowała plakat związany z tolerancją i życzliwością. W dniach od 21 do 24 listopada na korytarzu funkcjonowała „Skrzynka życzeń i pozdrowień”, która pełniła rolę szkolnej poczty życzliwości. Każdy mógł przygotować komuś miłą niespodziankę, wrzucić do skrzynki własnoręcznie wykonaną kartkę z serdecznymi życzeniami. Kartki z życzeniami i pozdrowieniami dla kolegów, koleżanek, pracowników szkoły były dostarczane przez Samorząd Szkolny 24 listopada.

Wszystkim, którzy włączyli się do wspólnego świętowania, odwzajemnili uśmiech i serdeczność, dziękujemy.

Koordynatorzy: Anna Maniura, Małgorzata Miękina