Podsumowanie konkursu “Akcja Bezpieczeństwo”

Dwie drużyny z klasy czwartej i jedna z klasy piątej brały udział w konkursie plastycznym „Akcja Bezpieczeństwo” organizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego w ramach Kampanii Kolejowe ABC II.

W konkursie „Akcja Bezpieczeństwo” ogłoszonym na początku lutego 2023 roku wzięły udział szkoły z całej Polski. Zostało nadesłanych 1913 prac, w tym 301 filmów oraz 1612 plakatów.

Mimo, że prace naszych uczniów nie były wśród wygranych, to na pewno podczas przygotowania do konkursu wykazali się bardzo dobrą współpracą w grupie, tworząc świetne plakaty. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i odblaskowe opaski.

Więcej infrmacji o wynikach konkursu na stronie=> https://kolejoweabc.pl/ABC2/aktualnosci/najlepsze-prace-w-konkursie-akcja-bezpieczenstwo-zostaly-wybrane/

Dla dzieci quizy i krzyżówki=> https://kolejoweabc.pl/ABC2/dla-dzieci/

Gratulujemy!