Kurs szachowy

Uczniowie z klas IV-VI podczas zajęć z wychowania fizycznego uczestniczyli w kursie szachowym orgaznizowanym przez platformę edukacyjną OSE IT Szkoła.

Gra w szachy nie należy do łatwych. Wymaga opracowania strategii, które trzeba modyfikować na bieżąco, ciągłego podejmowania decyzji, a także systematyczności. Angażuje jednocześnie często przeciwstawne umiejętności intelektualne po to, żeby zaplanować zwycięską taktykę.

Uczniowie na 10 zajęciach pogłębiali wiedzę na temat szachów, dowiedzieli się, kiedy i gdzie powstała królewska gra, a także przypomnieli sobie figury, ich wartość i zasady poruszania się po szachownicy. A po przyswojeniu najważniejszych wiadomości, doskonalili swoje umiejętności podczas gry.

Na koniec kursu uczniowie wzięli udział w quizie szachowym, w którym najlepszą wiedzą wykazali się Albert Mrozek i Michał Kamiński z kl. 4, Jakub Magiera z kl. 5 i Antoni Trzeciak z kl. 6.

Dlaczego warto grać w szachy? Oto siedem powodów:

  • Poprawa zdolności intelektualnych.
  • Wpływ na zwiększenie IQ.
  • Kształcenie umiejętności krytycznego myślenia.
  • Poprawa umiejętności arytmetycznych.
  • Poprawa zdolności językowych.
  • Rozwój inteligencji emocjonalnej oraz umiejętności psychospołecznych.
  • Walory terapeutyczne szachów.

Więcej informacji na stronie: chessforkids.pl