„Dzieci w wirtualnej sieci”

Nieograniczony dostęp do Internetu i świata wirtualnego za pośrednictwem smartfonów, tabletów i komputerów powoduje duże spustoszenie w psychice i rozwoju emocjonalnym dzieci. Rodzice nie zawsze są świadomi tych zagrożeń.

Broszura „Dzieci w wirtualnej sieci”, adresowana jest do Rodziców. Ukazuje zagrożenia jakie płyną z nieograniczonego dostępu do Internetu przez dzieci. Wyposaża Rodziców w niezbędną wiedzę i rozwiązania pomocne w wychowaniu oraz uczenia właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych.

Dzieci-w-wirtualnej-sieci-broszura

Źródło: Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii