Rekrutacja do oddziału przedszkolnego oraz klasy I na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Lompy informuje, że przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych na rok szkolny 2021/2022 nastąpi od dnia 01.03.2021 do 19.03.2021 roku.

Natomiast przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełniane przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych na rok szkolny 2021/2022 nastąpi od dnia 08.03.2021 do 12.03.2021.

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w bieżącym roku szkolnym powinni od 22.02.2021 do 28.02.2021 roku wypełnić deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez ich dziecko w nowym roku szkolnym.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I dostępne są w sekretariacie szkoły lub poniżej.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego => POBIERZ

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego => POBIERZ

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I => POBIERZ

Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury => POBIERZ

Zarządzenie Nr OR.120.13.2021 Burmistrza Woźnik z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Woźniki