Poświęcenie terenu pod budowę sali gimnastycznej

6 grudnia 2020 roku przy okazji spotkania z Mikołajem, został poświęcony teren pod budowę sali gimnastycznej przez ks. Proboszcza Rudolfa Badurę.