51 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny w Japonii

Sponsorowany jest przez japońską fundację wspierającą edukację artystyczną (Biiku Bunka Kyokai) we współpracy z: Ministerstwem Spraw Zagranicznych Japonii, Ministerstwem Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Japonii, gazetą Yomiuri Shimbun, Japońską Federacją Projektowania Artystycznego, Stowarzyszeniem Japońskiej Edukacji Artystycznej oraz firmą Pentel Co., Ltd.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Zapraszamy do inspirującej zabawy wszystkie dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Każdy uczestnik konkursu, za pośrednictwem naszej szkoły może przesłać jedną pracę do Japonii. Celem konkursu jest budowanie pełnego zrozumienia pomiędzy dziećmi z całego świata oraz umożliwienie im, poprzez uczestnictwo w Konkursie i wystawę zgromadzonych prac, pogłębienia komunikacji w sposób wykraczający poza ograniczenia językowe, rasowe oraz kulturowe. Organizatorzy mają nadzieję, że poprzez poznanie sztuki rówieśników z innych krajów, dzieci i młodzież uświadomią sobie, że znacznie więcej ich łączy niż dzieli.

JAKI JEST TEMAT PRACY KONKURSOWEJ?

Jak najbardziej dowolny! Niech zwycięży nieskrępowana sztucznymi ograniczeniami i podziałami kreatywność. Dzieci wiedzą najlepiej, o czym chcą opowiedzieć za pomocą plastycznych środków wyrazu! Kredkami, pastelami, farbami, ołówkiem – młodzi artyści sami decydują o wyborze narzędzi plastycznych i temacie pracy konkursowej!

JAKI JEST DOZWOLONY FORMAT PRACY KONKURSOWEJ?

Przyjmowane są niepublikowane wcześniej prace plastyczne o rozmiarach nie większych niż 54×38 cm. Ze względu na ograniczenia transportowe nie akceptowane są realizacje trójwymiarowe oraz prace w formie fotografii, kserokopii lub wydruku.

NAGRODY W KONKURSIE

W Międzynarodowym Konkursie Plastycznym  wyróżnione dzieci otrzymują prestiżowe medale i certyfikaty, które stanowią dowód uznania i motywują do dalszej pracy twórczej! Najwyższe wyróżnienie przyznawane jedynie dziesięciu autorom najlepszych prac z całego świata, to Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych Japonii. Kolejne wyróżnienia to nagrody: Supreme Gold, Gold, Silver, Bronze oraz Pentel.

Chętne osoby prosimy o przynoszenie prac do 23.10.2020 r. Każda praca musi mieć tytuł polski i  przetłumaczony na język angielski. Więcej informacji na stronie internetowej konkursu www.konkursplastyczny.pl lub u pani Liliany Grzesiak.