Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy będzie miało miejsce 1 września 2020 r. o godz. 9:00 na boisku wielofunkcyjnym z zachowaniem bezpiecznej odległości.

Dzieciom z oddziału przedszkolnego i uczniom kl. I będą mogli towarzyszyć rodzice. Krótka uroczystość rozpocznie się o godz. 9:00 i przebiegać będzie w następującym porządku:

– Program artystyczny w wykonaniu uczniów kl. IV.

– Przywitanie uczniów kl. I i wręczenie upominków.

– Upamiętnienie wybuchu powstań śląskich i II wojny światowej.

– Złożenie kwiatów w miejscach pamięci (delegacje uczniów).

– Spotkanie uczniów z wychowawcami w salach.

Podczas uroczystości będzie obowiązywała “Strategia Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową w stanie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID- 19 w Szkole Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy” (strategia zostanie podana do wiadomości rodziców oraz będzie opublikowana na stronie internetowej szkoły). W razie niepogody do sali gimnastycznej zostaną zaproszeni uczniowie kl. I wraz z rodzicami oraz przedstawiciele poszczególnych klas i zaproszeni goście. Wszystkie komunikaty zostaną przekazane uczniom jednocześnie przez radiowęzeł z zachowaniem wymaganych procedur.