Zasady przeprowadzania egzaminów 2020 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne – komunikat MEN

Prezentacja_–_zasady_przeprowadzania_i_harmonogram_egzaminów_w_2020_r-2

Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy

Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy

Materiały są dostępne także na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r–regulacje-prawne.

Źródło: www.gov.pl