Spotkanie opłatkowe dla seniorów

 9 grudnia 2019 r. odbyło się w naszej szkole przedświąteczne spotkanie opłatkowe z Burmistrzem dla seniorów z Lubszy, organizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach. 

W spotkaniu udział wzięli również: ksiądz proboszcz, sołtys Lubszy, przedstawiciele rady gminy, rady sołeckiej i dyrektor szkoły. Po wysłuchaniu świątecznego programu artystycznego przygotowanego przez uczniów naszej szkoły, zebrani przełamali się opłatkiem, życząc sobie spokojnych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku. Uczniowie i uczennice włączyli się także w organizację tego spotkania, doręczając seniorom zaproszenia a także przygotowali kartki świąteczne z życzeniami, które wręczyli gościom na spotkaniu.