Fotograf w szkole

W poniedziałek 30 września 2019 roku w naszą szkołę odwiedzi fotograf, który będzie wykonywał zdjęcia klasowe, koleżeńskie czy legitymacyjne. Przypominamy, że pierwszoklasiści będą potrzebować zdjęcia do ich pierwszych legitymacji szkolnych oraz klasa 7, ze względu na wydłużony okres nauki w szkołach podstawowych do ósmej klasy.