Projekt edukacyjny„Krzyże i kapliczki przydrożne w mojej miejscowości”

            Celem projektu edukacyjnego „Krzyże i kapliczki przydrożne w mojej miejscowości” było poznanie  krzyży i kapliczek upamiętniających określone wydarzenia historyczne.

Powstały w różnych okresach czasu, z różnych przyczyn i były fundowane przez różne osoby. Historia ich powstania owiana jest najczęściej tajemnicą i tworzona jest w oparciu o ustne przekazy.Uczniowie poszukiwali wiadomości na ich temat w różnych dostępnych dokumentach, przeprowadzali wywiady z mieszkańcami naszej miejscowości, wykonywali zdjęcia, redagowali opisy oraz tworzyli prezentację multimedialną w programie PowerPoint. Projekt realizowany był pod opieką pani mgr Łucji Szmidla  – uczestniczyło w nim 7 uczniów. Prezentacje multimedialna została przedstawiona uczniom naszej szkoły oraz zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

Prezentacja=> kliknij