Pszczoły murarki w szkolnym ogrodzie

Pszczoły murarki zagościły w szkolnym ogrodzie. Pszczoła jest niezwykle pożytecznym owadem.Od innych pszczół wyróżnia się łagodnością oraz dużą intensywnością zapylania roślin.

Ma niewielki zasięg szukania pokarmu około 300m. Jest gatunkiem wiosennym. Oznacza to, że wygryza się z kokonów na wiosnę i jest aktywna przez całe lato aż do przekwitnięcia kwiatów, kiedy to przechodzi w stan spoczynku i w kokonie czeka na powrót wiosny.Dlatego warto murarce ogrodowej zapewnić dobre warunki do bytowania w naszym ogrodzie.