Wyjazd do kina

1 .10. 2018 r. uczniowie klas VI, VII  i VIII  wyjechali pod opieką swoich wychowawców do kina w Częstochowie na film pt. “Dywizjon 303. Historia Prawdziwa”. Celem wyjazdu  było nie tylko zapoznanie uczniów z filmową wersją szkolnej lektury, ale przede wszystkim krzewienie wartości patriotycznych.