Uczymy się jak bezpiecznie przejść przez jezdnię.

Przedszkolaki wzięły udział w niezwykle pożytecznej lekcji, dzięki której maluchy dowiedziały się jak należy prawidłowo zachowywać się na przejściu dla pieszych i jakie zasady obowiązują przy przechodzeniu przez jezdnię. 

Ochotnicy pod czujnym okiem nauczycielek przećwiczyli bezpieczne przejście przez pasy. Przedszkolaki przed wejściem na pasy uważnie rozglądały się najpierw w lewo, później w prawo i znowu w lewo. Następnie trzymając się za ręce, przechodziły w parach przez jezdnię.