Podręczniki na rok 2017/2018

Wykaz podręczników do zakupu w roku szkolnym 2017/2018  => TUTAJ

Podręczniki z języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego zostaną podane po zatwierdzeniu stosownego rozporządzenia.