Projekt “Junior Sport”

SFSOd 7 marca 2016 roku w naszej szkole jest realizowany projekt “Junior Sport”, który jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Śląskiego. Operatorem zadania w województwie śląskim jest Śląska Federacja Sportu.W ramach projektu 3 razy w tygodniu odbywają się dodatkowe zajęcia sportowe po 90 minut  dla 20 uczniów z kl. IV-VI, prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego (poniedziałek  15:30 – 17:00, wtorek 16:30 – 18:00, środa 14:30 –  16:00).

Na zajęciach realizowane są zagadnienia z 3 “bloków”, w których
znalazły się odpowiednio:

  • Blok 1: ćwiczenia kształtujące wszechstronną sprawność fizyczną oraz motorykę dzieci i młodzieży w oparciu o zajęcia z elementami lekkiej atletyki, gimnastyki, sportów walki oraz gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej;
  • Blok 2: ćwiczenia usprawniające oraz nauczające współpracy w grupie i odpowiedzialności za drużynę w oparciu o zespołowe gry sportowe;
  • Blok 3: sporty charakterystyczne dla regionów, sporty sezonowe i inne stanowiące
    uzupełnienie podstawowej oferty z bloków 1 i 2.

W ramach projektu otrzymaliśmy również nowy sprzęt sportowy (m.in. piłki do gier zespołowych, zestaw do unihokeja czy bloki startowe), który zostanie wykorzystany podczas zajęć.

MSiT SPE