Konkurs kaligraficzny “Mistrz Pióra”

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie kaligraficznym.
1 .Cele konkursu:
– promowanie  i  doskonalenie umiejętności starannego pisania,
– rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,
– rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
– promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
– upamiętnienie 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida.

Czytaj dalej Konkurs kaligraficzny “Mistrz Pióra”

Dzień Edukacji Narodowej 2021

Jednym z wyjątkowych dni w życiu szkolnej społeczności jest Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich pracowników oświaty: nauczycieli czynnych i emerytowanych oraz  pracowników obsługi i administracji. W tym dniu uczniowie mają możliwość słowami wierszy i piosenek podziękować swoim nauczycielom za trud nauki i wychowania. Jest to czas miłych spotkań, wzruszeń i podziękowań.

Czytaj dalej Dzień Edukacji Narodowej 2021