Odwiedziny absolwenta naszej szkoły

27 lutego 2024 r. zostaliśmy odwiedzeni przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Mechanik” w Tarnowskich Górach.

Paweł Płaszczymąka – absolwent naszej szkoły i tegoroczny maturzysta wraz z kolegami ze szkoły: Łukaszem Kasierotem i Arturem Ślęzokiem zaprezentowali swoje wiadomości i umiejętności poznane w szkole średniej w zakresie budowy komputerów oraz programowania stron w językach HTML i CSS. Dodatkowo, z wielkim entuzjazmem zachęcali naszych ósmo i siódmoklasistów do uczestnictwa w przygotowanych przez nich zajęciach, podkreślając korzyści płynące z poszerzania wiedzy i umiejętności w dziedzinie informatyki i programowania. Na koniec spotkania goście przeprowadzili quiz sprawdzający naszych uczniów, a osoby z największą ilością punktów otrzymali cukierki. Ich zaangażowanie i kompetencje z pewnością zainspirowały naszą starszą społeczność szkolną do rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

Autor: K. Mika kl. 8