Szkolny Konkurs Recytatorski pt. „Spotkanie z poezją i prozą”

Szkolny Konkurs Recytatorski pt. „Spotkanie z poezją i prozą” odbył się 29 lutego 2024 r.
Do konkursu zgłosiło się 16 uczestników z kl. I – VIII. Konkurs przebiegał w trzech
kategoriach: kl. I – III, kl. IV – VI oraz kl. VII – VIII.

Celem niniejszego konkursu było propagowanie literatury dziecięcej a także rozbudzanie
zainteresowania kulturą żywego słowa. Zadaniem uczestników była recytacja wybranego
wiersza lub fragmentu prozy. Recytacja oceniana była przez komisję nauczycieli według kryteriów:
-pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
– interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
-kultura słowa,
-ogólny wyraz artystyczny.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
kl. I – III
I miejsce: Faustyna Chrzanowska
II miejsce: Laura Harabas
III miejsce: Igor Potempa
Wyróżnienie: Franciszek Chrzanowski
kl. IV – VI
I miejsce: Oliwia Sirek
II miejsce: Martyna Wylon
III miejsce: Tomasz Stankiewicz
Wyróżnienie: Lena Adamus
Kl. VII – VIII
Wyróżnienie: Inga Gasiak
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Konkurs zorganizowały nauczycielki: Sonia Kałdonek, Dorota Nowak i Anna Maniura.