Program WF z AWF

Od 13 września do 29 listopada 2023 roku w naszej szkole nauczyciel wychowana fizycznego kontynuował tegoroczny program Aktywny powrót do szkoły WF z AWF.

Celem projektu było:

  • prowadzenie zajęć aktywizujących dzieci i młodzież szkolną, które umożliwiają poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji, izolacji społecznej i przeciwdziałanie skutkom zdrowotnym COVID-19 w czasie epidemii SARS-CoV-2;
  • przeprowadzenie diagnozy wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej, stanowiącej podstawę do przygotowania analizy i rekomendacji dla MEiN dla dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów.

Zajęcia odbywały się w środy w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Uczestniczyło w nich 15 uczniów z klasy VI-VIII. Podczas zajęć doskonaliliśmy technikę i taktykę gry w piłkę nożną, siatkówkę i inne gry oraz zabawy ruchowe, a także zostały przeprowadzone szkolne rozgrywki sportowe w w wybranych dyscyplinach sportowych.