Bezpieczna droga do szkoły

Dnia 25 września 2023r. odbyło się spotkanie uczniów klas I-VIII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego z asp. Sebastianem Kowalikiem. Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

Policjant rozmawiał z uczniami o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podkreślił ważną rolę elementów odblaskowych oraz przypomniał zasady jakie należy stosować w kontaktach z obcymi. Podczas pogadanki ze starszymi uczniami poruszana była również odpowiedzialność prawna nieletnich. Mamy nadzieję, że przeprowadzone zajęcia ze specjalistą pozytywnie wpłyną na ich zachowanie w szkole i poza nią.