Narodowe Czytanie

Uczniowie klasy 6,7 i 8 wraz z nauczycielami przygotowali spotkanie promujące czytelnictwo, które polega na włączeniu się do akcji Narodowego Czytania.

Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywanie są publicznie również w środkach masowego przekazu. Akcja zainicjowana została w 2012 roku wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2023 roku wybrano do czytania powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Uczniowie naszej szkoły podjęli wyzwanie publicznego odczytania fragmentów tejże powieści, dlatego wszyscy przenieśliśmy się w klimat tamtych czasów podczas słuchania.