Najlepsi w powiecie lublinieckim!

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła okazała się najlepszą podstawówką w powiecie lublinieckim na podstawie wyników osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty przez naszych uczniów.

Język polski – średni wynik: 74.27%, matematyka – 66.18%, język angielski – 79.27%.

Dzięki wysokim wynikom ósmoklasistów 75% uczniów dostało się do szkoły pierwszego wyboru.
Gratulujemy wysokich osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów naszym absolwentom.

Więcej informacji => https://lubliniec.naszemiasto.pl/pow-lubliniecki-ranking-2023-najlepszych-podstawowek-w-tych/ga/c5-9427447/zd/84207691

Źródło: lubliniec.naszemiasto.pl