Zajęcia “Dookoła Polski”

W maju i czerwcu dzieci przyswoiły wiedzę na temat województwa śląskiego, wielkopolskiego i małopolskiego. Poznały historię, legendę
i ważne miejsca z różnych regionów Polski.
W ten sposób
w dzieciach tworzy się zamiłowanie do ojczyzny.

W maju i czerwcu dzieci przedszkolne przyjrzały się województwom: śląskiemu, wielkopolskiemu i małopolskiemu.  W województwie wielkopolskim poznały Ratusz
w Poznaniu, Gniezno i Słup milowy w Koninie. W województwie śląskim dowiedziały się
o Katowicach, Jasnej Górze, Bielsko-Białej i Wiśle. Ciekawym elementem zajęć było województwo małopolskie, w którym poznały Kraków, Rysy, Wieliczkę i Pustynię Błędowską. Nasza wspaniała podróż “Dookoła Polski” dobiegła końca. Dzieci otrzymały dyplom za udział w projekcie.