“Umiem pływać”

26 maja 2023 r. odbyły się ostatnie zajęcia w ramach programu powszechnej nauki pływania “Umiem pływać” w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach.

W projekcie brali udział uczniowie z klas I-III, którzy zostali podzieleni na 3 grupy. Celem głównym zajęć było upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci w środowisku wodnym oraz nabywanie przez nie podstawowych umiejętności pływania. Na zajęciach uczyli się m.in. nurkowania, pływania na plecach oraz skoków do wody. Udział w tym projekcie dał dzieciom nie tylko możliwość nauki pływania, ale także aktywnego spędzania czasu wolnego i wspaniałej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały wiele radości i satysfakcji.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.