Opieka przedszkolna w czasie wakacji

W okresie wakacji – uwzględniając potrzeby mieszkańców, możliwości lokalowe przedszkoli, sprawiedliwy dostęp do wakacyjnej opieki przedszkolnej dla dzieci z całej naszej gminy – dyżurować będą dwie placówki.

Zgłoszenie i pobranie „ Deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w okresie wakacji” odbędzie się w terminie od 22 maja do 26 maja br.

Przedszkole w Psarach dyżur pełnić będzie w dniach

– od 26 CZERWCA do 31 LIPCA

Przedszkole w Woźnikach dyżur pełnić będzie w dniach

–  od 1 SIERPNIA do 1 WRZEŚNIA

Stawka żywieniowa ustalona będzie odrębnie dla każdego dyżurującego przedszkola zgodnie z opracowaną kalkulacją dostosowaną do ilości sporządzonych posiłków w poszczególnej placówce.

Opłaty pobierane za wyżywienie nie podlegają zwrotowi w okresie  pełnienia dyżuru wakacyjnego w placówce w przypadku nieobecności dziecka.

Rodzice zainteresowani opieką swoich dzieci w czasie wakacji proszeni są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie danej placówki (Przedszkole Psary/ Przedszkole Woźniki).

Deklaracje i wnioski na dyżur wakacyjny dostępne będą na stronach internetowych przedszkoli:

http://przedszkolewozniki.superszkolna.pl/

http://przedszkolepsary.superszkolna.pl/

Będzie można również pobrać deklaracje i wnioski w naszym przedszkolu w Lubszy.