Obchody 160. rocznicy śmierci Józefa Lompy

29. marca 2023 r. odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczniów klasy VII i VIII z okazji 160. rocznicy śmierci Patrona naszej szkoły. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Woźnik – Michał Aloszko, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz radni Gminy Woźniki. Ważnym punktem programu było złożenie kwiatów pod pomnikiem Józefa Lompy usytuowanego w nowej lokalizacji – w przyszkolnym Ogrodzie Botanicznym.

Przedsięwzięcie przeniesienia pomnika zostało zrealizowane pod koniec ubiegłego roku, w ramach funduszu sołeckiego Lubszy. Pomnik ten znajdował się na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej i ul. Lompy. Jest to replika oryginalnego pomnika z 1931 roku, zniszczonego w czasie II wojny światowej. Replika ta została wykonana w 1997 roku z okazji 200. rocznicy urodzin Józefa Lompy.
Kim był Józef Lompa?
Nauczycielem, poetą, publicystą, rolnikiem, organistą, tłumaczem, reformatorem? Można powiedzieć, że wyjątkowo sprawnie godził wszystkie te zajęcia i profesje. Wiemy, że był człowiekiem wybitnym, wielkim działaczem i obrońcą polskości. Józef Lompa to niezwykła postać i nie sposób wymienić wszystkich jego zasług dla mieszkańców Lubszy, dla rozwoju szkolnictwa i piśmiennictwa na Śląsku, czy dla rozwoju polskości i patriotyzmu.
Śląski pisarz nie został zapomniany. Szkoły i ulice są nazwane jego imieniem, w wielu śląskich miastach stoją jego pomniki. Przy naszej szkole znajduje się Muzeum Regionalne im. J. Lompy oraz Ogród Botaniczny. Dla utrwalenia pamięci i uczczenia zasług Józefa Lompy już na początku XX wieku powstała inicjatywa postawienia mu w Lubszy pomnika. 2 sierpnia 1931 roku odsłonięto w Lubszy pomnik Józefa Lompy. Z tej okazji została też wydana widokówka z jego portretem i fragmentem wiersza księdza Konstantego Damrota, który brzmi:
„Boś nie wystąpił dla zysków i sławy,
Lecz w ojczystego języka obronie,
Mężnieś się ujął zaniedbanej sprawy,
Z ogniem młodzieńczym, jaki w wierszu płonie”.
W uroczystościach odsłonięcia pomnika wzięli udział m. in. córka J. Lompy – Luiza (Ludwika) Mikowa z rodziną, poseł Wojciech Korfanty oraz ks. prałat Aleksander Skowroński.
Nowa lokalizacja pomnika ułatwi uczniom naszej szkoły utrwalanie pamięci o swoim Patronie.